Танилцуулга

Төслийн тухай

Улаанбаатар хотын сууршилийн шинэ бүс болох Хан Уул дүүргийн 4-р хороонд 1,1 га газарт цэвэр агаартай, дуу чимээгүй, эрүүл орчинд байрлалтай, нэгдсэн зохион байгуулалттай 11 айлын хаус хотхон.
Танилцуулга
Sky hill

Онцлог давуу талууд

Sky hill

Ерөнхий төлөвлөлт

Sky hill

Өрөөний зохион байгуулалт

 1. Мастер унтлагын өрөө – 25.2м2
 2. Мастер ариун цэврийн өрөө – 11.5м2
 3. Хувцасны өрөө-1 – 7.3м2
 4. Унтлагын өрөө-1 – 16.8м2
 5. Ариун цэврийн өрөө -1 – 6.2м2
 6. Унтлагын өрөө-2 – 19.0м2
 7. Ажлын өрөө – 8.7м2
 8. Ариун цэврийн өрөө -2 – 4.1м2
 9. Коридор – 8.6м2
 10. Шатны хонгил – 7.0м2
 11. Тагт – 4.6м2
 1. Мастер унтлагын өрөө – 25.2м2
 2. Мастер ариун цэврийн өрөө – 11.5м2
 3. Хувцасны өрөө-1 – 7.3м2
 4. Унтлагын өрөө-1 – 16.8м2
 5. Ариун цэврийн өрөө -1 – 6.2м2
 6. Унтлагын өрөө-2 – 19.0м2
 7. Ажлын өрөө – 8.7м2
 8. Ариун цэврийн өрөө -2 – 4.1м2
 9. Коридор – 8.6м2
 10. Шатны хонгил – 7.0м2
 11. Тагт – 4.6м2
 1. Мастер унтлагын өрөө – 25.2м2
 2. Мастер ариун цэврийн өрөө – 11.5м2
 3. Хувцасны өрөө-1 – 7.3м2
 4. Унтлагын өрөө-1 – 16.8м2
 5. Ариун цэврийн өрөө -1 – 6.2м2
 6. Унтлагын өрөө-2 – 19.0м2
 7. Ажлын өрөө – 8.7м2
 8. Ариун цэврийн өрөө -2 – 4.1м2
 9. Коридор – 8.6м2
 10. Шатны хонгил – 7.0м2
 11. Тагт – 4.6м2
Sky hill

Интерьор

Sky hill

Хаяг байршил